Świadczymy usługi geodezyjne w zakresie:

 • mapy do celów projektowych w wersji analogowej i numerycznej,
 • podziały i wznowienia granic działek, – mapy do celów sądowych,
 • tyczenie budynków i budowli,
 • tyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu,
 • geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych,
 • inwentaryzacje powykonawcze inwestycji,
 • pomiary powierzchni (lokale, mieszkania, hale) ,
 • uzgodnienia projektów w ZUD,
 • zakładanie osnów (sytuacyjnych w tym GPS, wysokościowych),
 • badanie ksiąg wieczystych,
 • operaty wodnoprawne,
 • inne usługi geodezyjne.